сертификат исо

Оценка съгласно ISO 9001

4.3
Average: 4.3 (1 vote)
Оценка съгласно ISO 9001

Когато документацията на системата за осигуряване на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001 е пълна, както и прилагането на системата се стартира, се създават условията за външно оценяване. Външната оценка следва да се извършва от независим и акредитиран орган за сертификация.